Perinatální paliativní péče z pohledu lékaře (neonatologa)

Typ: Videozáznamy
Autor: Cesta domů
Datum vydání: 2021
Cílová skupina: pomáhající profese, zdravotníci
Jazyk: čeština
Anotace: Záznam webináře z 15.2.2021

Webinář „Perinatální paliativní péče z pohledu lékaře“ se dotýká úskalí praktické implementace perinatální paliativní péče do systému jednoho z největších perinatologických center v České republice. Součástí přednášky je i představení několika kazuistik.

Webinář přednáší MUDr. Zuzana Staníčková, lékařka novorozeneckého oddělení a rizikové ambulance Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, Podolí (ÚPMD), kde v roce 2020 založila Podpůrný a paliativní tým. Vede projekt rozvoje perinatální paliativní péče v ÚPMD podporovaný grantem Spolu až do konce Nadačního fondu ABAKUS. Věnuje se komunikaci a vzdělávání zdravotníků v perinatální paliativní péči a v následné péči o dětské pacienty se závažnou perinatální anamnézou.
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://youtu.be/nKQtpcUM_zs?list=PLCcmgyhu4MWIUyVg0Tq7TUwjqLtY9wZaa