Postupy péče při prenatální a perinatální ztrátě (psychosociální)

Typ: Brožura
Autor: Dítě v srdci
Datum vydání: 2022
Cílová skupina: pomáhající profese, zdravotníci
Jazyk: čeština
Anotace: Ve spolupráci s mnoha odborníky paliativní péče připravil Perinatální hospic Dítě v srdci Postupy péče při prenatální a perinatální ztrátě a nabízí je volně ke stažení.

Dokument má sloužit jako podpůrný materiál pro práci zdravotnického personálu při péči o rodinu, která přišla o dítě během těhotenství, porodu či krátce po něm.

Co v dokumentu najdete?
- Postup péče o rodinu při doplňujícím vyšetření při podezření na závažnou vývojovou vadu plodu
- Postup péče o rodinu při nitroděložním úmrtí plodu
- Postup péče o rodinu při ukončení těhotenství v důsledku závažné vývojové vady
- Postup péče o rodinu při akutním příjmu těhotné ženy (ohrožení života ženy/dítěte) s následným úmrtím dítěte
- Postup péče o rodinu při komplikacích v těhotenství, krvácení, absenci pohybů plodu – perinatální ztráta
- Postup práce s memoryboxem (MB) + Honzíkovy lodičky
. Postup péče o rodinu při pokračování v těhotenství s prokázanou závažnou vrozenou vadou plodu
- Postup péče o rodinu při ukončení těhotenství v důsledku závažné vývojové vady plodu – dítě se narodí živé a rodiče ho nechtějí vidět
- Postup péče o rodinu v průběhu těhotenství při podezření na závažnou vrozenou vývojovou vadu plodu/dítěte
- Plán péče
Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://ditevsrdci.cz/cz/postupy-pece-pri-prenatalni-a-perinatalni-ztrate?fbclid=IwAR3pOtBSluq0gGfFgxlQQZbelLSAKKDg6q3QRGXjaW0_ijOIqdzktvTCeEE