Rana Limbo, Charlotte Wool, Brian S. Carter – Handbook of perinatal and neonatal palliative care : a guide for nurses, physicians, and other health professionals /

Typ: Kniha
Autor: Rana Limbo, Charlotte Wool, Brian S. Carter
Datum vydání: 2020
ISBN: 9780826138392
Cílová skupina: pomáhající profese
Jazyk: angličtina
Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://raks.mlp.cz/library/cestydomu/detail/434729?search=20b4187d-f1a2-44c0-94dc-017686352e19&si=28