Role case managera v dětské paliativní péči

Typ: Ebook
Autor: Mgr. Kristýna Poláková a Mgr. Jiří Krejčí
Datum vydání: 2023
Odkaz: https://pallium.cz/wp-content/uploads/2023/01/Pallium_Case-managemant_online.pdf
Cílová skupina: pomáhající profese, zdravotníci
Počet stran: 24
Jazyk: čeština
Anotace: Účelem publikace Role case managera v dětské paliativní péči je popsat zahraniční praxi při koordinaci péče o děti se závažnou život limitující či ohrožující nemocí a jejich rodiny a inspirovat se také službou case managementu, která je poskytována v České republice jiným cílovým skupinám.

Předkládaná publikace přináší základní informace o fungování case managera v prostředí paliativní péče. Má sloužit jako inspirace při tvorbě konceptu péče poskytované case managerem a při zavádění této služby do stávajícího systému zdravotní a sociální péče.

Klíčová slova