Role etického poradce u perinatální ztráty

Typ: Videozáznamy
Autor: Cesta domů
Datum vydání: 2021
Cílová skupina: rodiče, pomáhající profese, zdravotníci, široká veřejnost
Jazyk: čeština
Anotace: Záznam webináře z 20. 9. 2021

Webinář nabízí možnost zastavit se u tématu, jak může etický poradce poskytnout podporu rodinám při perinatální ztrátě.
Webinářem pomocí praktických příkladů provázejí MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. a JUDr. Barbora Steinlauf (Vráblová), MA, PhD.

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. je autorem knihy Dříve projevená přání pacientů. Výhody a rizika (Galén, 2011). Pracuje na Ústavu etiky 3. lékařské fakulty UK v Praze, kde je vedoucím Centra pro aplikovanou etiku, a působí také jako akademický pracovník Katedry teologické etiky a spirituální teologie Katolické teologické fakulty UK v Praze.

JUDr. Barbora Steinlauf (Vráblová), MA, Ph.D. se dlouhodobě věnuje problematice paliativní péče z právního a etického pohledu. Etickými otázkami souvisejícími s perinatální ztrátou se zabývá ve své disertační práci v rámci doktorského studia bioetiky na 1. lékařské fakultě UK v Praze a ve výkonu advokacie se specializuje na medicínské právo. Je autorkou knihy o právu v paliativní medicíně připravované k publikaci nakladatelstvím Wolters Kluwer. V Cestě domů působí jako externí spolupracovník.


Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://www.youtube.com/watch?v=GjXrwxf9oKE&list=PLCcmgyhu4MWIUyVg0Tq7TUwjqLtY9wZaa&index=2