Role zdravotní sestry u perinatální ztráty

Typ: Videozáznamy
Autor: Cesta domů
Datum vydání: 2021
Cílová skupina: pomáhající profese, zdravotníci
Jazyk: čeština
Anotace: Záznam webináře z 15.3.2021

Webinář nabízí možnost zastavit se u tématu, jak může zdravotní sestra poskytovat perinatální paliativní péči. Dvě zdravotní sestry představují své zkušeností z praxe domácího hospice i z nemocničního prostředí. Sdílejí příklady dobré a špatné praxe i to, jak je možné vytvořit plán péče a referovat novorozence do mobilní hospicové péče.

Jitka Kosíková vedla v Cestě domů dětský paliativní tým a dlouhodobě spolupracuje s Lékaři bez hranic, nově rozšiřuje péči Domácího hospice sv. Michaela v Poličce.
Jana Rellová pracuje na novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a věnuje se dětské paliativní péči v rámci mobilního hospice Nejste sami.


Odkaz na zdroj v databázi knih: https://youtu.be/XWhprqnulSk?list=PLCcmgyhu4MWIUyVg0Tq7TUwjqLtY9wZaa