Verena Kast – Krize a tvořivý přístup k ní

Typ: Kniha
Autor: Verena Kast
Datum vydání: 2000
ISBN: 80-7178-365-X
Cílová skupina: pomáhající profese, zdravotníci
Jazyk: čeština
Anotace: Kniha o psychodynamice životních krizí a možnostech krizové intervence.Na četných příkladech ze své terapeutické praxe autorka vysvětluje vznik a psychodynamiku krize. Zároveň vytyčuje základní možnosti krizové intervence, kdy si vytvoříme od krize určitý odstup, hledáme její zdroje, souvislosti, ale i východiska, na základě kterých lze krizi pozitivně využít jako příležitost k osobnímu rozvoji, novému prožívání sebe a světa, uvědomění si vlastních kompetencí v životě. Krizová intervence tedy spočívá především ve schopnosti navázat s krizí kontakt. K tomu nám, zvláště v těch obtížnějších situacích, může pomoci terapeut. Kniha je určena terapeutům i laikům či přímo lidem prožívajícím krizové období. Najdeme v ní vysvětlení příčin krize, ale také cesty k řešení životních krizí.
Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://www.databazeknih.cz/knihy/krize-a-tvorivy-pristup-k-ni-46188