Zdeněk Štembera – Perinatální neuropsychická morbidita dítěte

Typ: Kniha
Autor: Zdeněk Štembera
Datum vydání: 2014
ISBN: 978-80-246-2168-5
Cílová skupina: pomáhající profese
Jazyk: čeština
Anotace: Autoři dávají čtenáři ojedinělou možnost získat systematicky seřazená fakta ohledně vývoje plodu a dítěte i zdravotní péče v porodnictví, perinatologii a dětské psychologii. Kniha je zdrojem důležitých informací, včetně množství literárních odkazů, pro klinické odborníky, výzkumné pracovníky i studenty oborů perinatologie, porodnictví, neonatologie, pediatrie, dětské neurologie a psychologie.
Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://raks.mlp.cz/library/cestydomu/detail/333988