Online poradna dětské paliativní péče Institutu Pallium


Kraj(e): Online / telefonicky - všechny kraje

Služby pro: Odborníci, kteří pečují o rodiny procházející perinatální ztrátou

Web: https://pallium.cz/poradna/?utm_source=Centrum+paliativn%C3%AD+p%C3%A9%C4%8De&utm_campaign=e16f9599cf-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_27_09_22_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0c60ab6285-e16f9599cf-619710497

Možnost kontaktování: wwwformular Poznámka:

Online poradna dětské paliativní péče Institutu Pallium je určena všem profesím pečujícím o děti se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny a umožní online či telefonické poradenství s experty v oblasti dětské paliativní péče. Odpověď na svůj dotaz obdržíte e-mailem do 7 pracovních dnů, v případě dětského lékaře telefonicky do následujícího pracovního dne.

V poradně jsou vám k dispozici tito experti:

dětský lékař, všeobecná sestra, psycholog, sociální pracovník, odborník na perinatální péči, etik, právník, specialista pro řízení týmů a organizaci péče, duchovní, poradce pro pozůstalé.

Poradna byla vytvořena tak, aby odpovídala potřebám profesionálů v dětské paliativní péči, ať už zkušeným, nebo začínajícím. Vycházeli jsme z dat získaných v dotazníkovém šetření, které jsme na toto téma provedli zejména mezi praktickými lékaři pro děti a dorost, ale i mezi dalšími odbornostmi. Kompletní výsledky šetření naleznete zde.