Komunikační ELNEC 5.-6.10.2022

Komunikační ELNEC je vedle ELNEC Core a Geri ELNEC další kurzem vedeným v duchu sestry sestrám, zároveň je určen pro všechny profese multidisciplinárního paliativního týmu. Dvoudenní komunikační ELNEC si klade za cíl prohloubit komunikační dovednosti v jednotlivých oblastech péče.

Obsah kurzu odpovídá mezinárodní licenci programu ELNEC.  Kurz je tvořen z 30 % teorií a ze 70 % nácvikem komunikačních situací. 

MODULY

1. Úvod do komunikace
O čem můžeme s rodinou a pacientem komunikovat? Jak se v těchto rozhovorech neztratit a jaké komunikační techniky a protokoly lze použít? První modul přináší teoretický balíček, který v dalších modulech budeme prakticky používat.

2. Komunikace o symptomech (Fyzické aspekty péče)
V tomto modulu představujeme, jak vést rozhovory o symptomech, nežádoucích účincích či mýtech o opiátech. Také jak připravit pacienta i rodinu na důležitý rozhovor o příznacích, tak aby pro ně byl přínosem.

3. Komunikace psychologických a psychiatrických aspektů
Komunikace s pacienty s problémovým chováním, psychickým onemocněním či s pacientem, který chce zemřít má svá specifika, kterým se tento modul věnuje. Zaměříme se na zásady, odlišnosti či omyly a využití komunikačních technik.

4. Rodinná konference
Komunikace a spolupráce s rodinou pacienta je nezbytnou součástí paliativní péče. V tomto modulu se budeme věnovat nejen přípravě a průběhu rodinných konferencí, ale zaměříme se také na jejich přínos v kontextu komplexní péče.

5. Komunikace o duchovních a kulturních potřebách
V poslední fázi života se u většiny lidí otevírají otázky spojené se smyslem života a naší spiritualitou. Ukážeme si, jak rozhovor o duchovních potřebách vést a jak velký význam pro člověka může mít. V rámci komplexního přístupu je nezbytné, abychom se nad našimi pacienty zamýšleli také v kontextu jejich kulturního zázemí.

6. Komunikace a plán péče
Když pacient nemá plán péče a ztrácí své rozhodovací schopnosti, péče se odehrává, dle postupů, které preferují zdravotníci nebo rodina. Je důležité umět vést rozhovor s pacientem a jeho rodinou o plánu budoucí péče.

7. Komunikace v závěru života
Tento čas je na komunikaci náročný a zároveň se v něm úročí naše předešlá dobrá komunikace s pacientem a rodinou.

Středa 05. 10. 2022

Pokračování / opakování ve dnech:
Čtvrtek 6. října 2022 - 00:00
Praha

Cena: Cena: 5,500,- Kč za osobu (cena je včetně DPH a občerstvení, které si tímto hradí sám účastník kurzu)

Přednášející / Lektor(ka): Bc. et Bc. Viera Ivanovová
Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Je absolventkou stipendijního programu Avast pro paliativní péči.

Mgr. Anna Michlová
Hlavní lektorka ELNEC. Zdravotní sestra v Domácí hospicové péči při Oblastní charitě Hradec Králové. Pracovala také v akutním provozu, kde také šířila paliativní přístup. Aktivně se věnuje vzdělávání a šíření myšlenky paliativní péče.

Mgr. Veronika Staňková
Sociální pracovnice Mobilního hospice Ondrášek. Věnuje se také oblasti dětské paliativní péče.
Absolvovala psychoterapeutický výcvik se zaměřením na psychoanalýzu. Je poradcem pro pozůstalé.

Organizátor: Centrum paliativní péče
https://paliativnicentrum.cz/