Konference Telemedicína v paliativní péči

TÉMATA KONFERENCE

  • Etické, legislativní a ekonomické aspekty poskytování telemedicínských služeb v paliativní péči
  • Psychologická, sociální a spirituální podpora paliativních pacientů
  • Telemedicína v období Covidu
  • Akceptace informačních a komunikačních technologií u paliativních pacientů
  • Zkušenosti s telemedicínou v paliativní péčí ve světě

Středa 14. 09. 2022
09:00

Přednáškové sály v budově II. interní kliniky FN Olomouc

Akce proběhne hybridně (prezenčně vč. online přenosu na www stránky).

Organizátor: PODPŮRNÝ A PALIATIVNÍ TÝM FN Olomouc
https://paliativnitym.fnol.cz/
a Národní telemedicínské centrum FN Olomouc
https://ntmc.fnol.cz/?fbclid=IwAR0NsRxzycdBXbxcNTrUvMOqTIcxWBSwI5GrL7RPUbnbSw9barTdg0bCdqs