NADECHNI SE – PSYCHOHYGIENICKÉ A RELAXAČNÍ TECHNIKY (NEJEN) PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE s Mgr. Bohuslavou Horskou (červen)

Středa 09. 06. 2021
- 16:00

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Trvání: Jednodenní

Cena: 1 320 Kč bez DPH