ÚVOD DO DĚTSKÉ PALIATIVNÍ PÉČE (říjen)

Čtvrtek 21. 10. 2021

Klimentská 50, Praha 1
Trvání: Vícedenní

Cena: 7 260 Kč vč. DPH (3 dny)

Přednášející / Lektor(ka): MUDr. Mahulena Exnerová a Mgr. Jitka Kosíková
Organizátor: Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně