Téma smrti a umírání je výjimečné téma, s kterým se setkáváme v průběhu celého života. Přesto na osobní setkání se smrtí nejsme připraveni a často nejsme připravováni ani na to, jak pomáhat druhým se se smrtí vyrovnat. Zejména pro nás může být náročné, máme-li o smrti mluvit s dětmi.

Cílem kurzu je seznámit odborníky z řad sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších pomáhajících profesí s tématem smrti a umírání z pohledu dítěte. Účastníci se seznámí s teoretickými základy daného tématu. Úvodní část kurzu bude zaměřena na potřeby dítěte, vnímání jejich zármutku, sdělování špatných zpráv, práci s emocemi u dětí, ale i pracovníka a ostatních blízkých. V rámci modelových rozhovorů v druhé části kurzu si účastníci vylepší své komunikační dovednosti, budou moci reflektovat získané teoretické znalosti a budou mít možnost převádět je tak do praktických dovedností.

Pro koho je tento kurz:
Pro pracovníky v sociální oblasti, kteří pracují s dětmi: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pracovníci sociálně-právní ochrany dětí.

Forma kurzu:
Teoretické části kurzu budou probíhat formou interaktivní přednášky s využitím příkladů z praxe. Hlavní metodou praktické části kurzu bude nácvik dovedností a vedení rozhovoru s dítětem. Každý blok bude zakončen reflexí a diskuzí prožitého či poznaného.