Začít znovu - setkání s odborníky

První podpora, fundraisingová kampaň, 21 setkání s odborníky — začátek skutečné podpory rodinám…

Březen 2020

V Unii porodních asistentek za sebou máme 6 týdnů, ve kterých jsme poctivě rozpohybovali projekt Začít znovu. Jeho cílem je, aby se každá rodina, které zemřelo dítě v období kolem porodu, mohla pomocí kvalitní podpory a péče lépe vyrovnat s dopady této ztráty. Pokud vás zajímá, jak k projektu sociální inovace přistupujeme, čtěte dál.

Na začátku něco málo k systému naší práce.

6 týdnů práce, sedmý týden… další práce

Z hlediska projektového řízení jsme zvolili metodiku 6+1. Fakticky to znamená, že pracujeme v sedmitýdenních cyklech, ve kterých zpočátku definujeme dílčí cíle zapadající do celkové vize a strategie projektu. Sedmý týden pak máme na zhodnocení toho, co a jak jsme stihli, a naplánování dalšího běhu.

Díky systému máme jistotu, že se nám práce nerozuteče, uzavíráme dílčí úkoly a máme prostor na to reflektovat, kudy, jak a proč jdeme.

Víc o systému si můžete přečíst tady.

HCD — způsob, jak se dostat do hloubky problému

Metodicky se držíme Human Centered Designu. Ten velí se v první řadě soustředit na kvalitní poznání souvislostí a potřeb zúčastněných stran. V našem případě rodin, které prošly ztrátou, a pomocných profesí, jejichž odbornost přímo ovlivňuje, jak se rodina se ztrátou vyrovná.

Informace od rodin prozatím získáváme díky jejich ochotě sdílet s námi své příběhy. Informace od pomocných profesí (lékařů, terapeutů, interventů, porodních asistentek, dul…) sbíráme hloubkovými rozhovory, které zároveň slouží jako pozvánka do expertních panelů k danému tématu.

Vzhledem ke komplexitě problému pak ještě nad rámec HCD pracujeme s modelem řízení změny chování systému nebo organizace, a tak máme za sebou už teď první rychlá vítězství:

Rozjezd fundraisingové kampaně

Spolu s Dnem dárcovství (3. 12. 2019) jsme rozjeli fundraisingovou kampaň. Výslednou částkou je 220 000 a oproti jiným našim kampaním nás překvapil nebývale vysoký zájem mužů. Ze získaných prostředků chceme dofinancovat rozvoj zázemí porodnic, kde péče probíhá. Se dvěma z nich jednáme o příspěvku na rozlučkové balíčky pro rodiny. Založili jsme také dobrovolnickou skupinu, kterou budeme do práce na pomoci rodinám vtahovat.

Učící se organizace a školení porodních asistentek v tématu HCD

Spolu s fungující službou je ambicí projektu Začít znovu i to, aby si členky UNIPA osvojily HCD metodiku a dokázaly ji aplikovat. Pojmenovali jsme si tedy tři hlavní skupiny, kterých se to týká.

21 rozhovorů a dva panely expertů

V úvodní fázi práce pomocí metodiky HCD nemusí jít pouze o získání relevantních informací a podnětů. Metoda je vhodná také pro zjišťování zájmu zúčastněných stran a ověření jejich chuti zapojit se. Klíčovou aktivitou v minulém běhu tak bylo mluvit s celou řadou odborníků z podpůrných profesí, zjišťovat jejich postoj ke zvolenému tématu a jejich zájem zapojit se v hledání řešení.

Mluvili jsme s odborníky s různými zkušenostmi a potřebami, získali jsme řadu relevantních vstupů a sestavili dva expertní panely, se kterými se poprvé pohromadě potkáme v lednu tak, abychom našli průsečíky jejich potřeb, a tím i jádro celé navrhované služby.

Informace k tématu, zkušenosti a zdroje nám rychle přibývají. Postupně jsme proto začali vytvářet systém pro práci s informacemi, abychom na nich mohli stavět po celou dobu projektu.

Je důležité říct, jak moc chceme poděkovat všem, kdo s námi jednají otevřeně a aktivně. Nebereme to vůbec jako samozřejmost.

První pomoc v krizi

Se začátkem roku také ověříme prvotní návrh podpory jednotlivým profesím v čele s porodními asistentkami. Jeho cílem je pomoci v situaci, kdy se profese spolu s rodinou dostanou do akutní krize = když například zjistí, že dítěti nebije srdce.

Jak je důležité, aby pečovaly nejen o rodinu, ale i o sebe. A jak podstatné je, aby bezprostředně po situaci vše dobře zpracovaly.

Návrh vytváří tým psychologů, psychoterapeutů a psychoterapeutek. Vychází z jejich dosavadních zkušeností i z právě probíhajících pomocí porodním asistentkám, které rodiny touto náročnou situací provázejí.

6 týdnů, které právě začaly, bude podobně intenzivních. Čeká nás řada výzev:

O tom, jak vše probíhá, očekávejte zprávu přibližně v polovině února.

Můžete:

Své zapojení můžete probrat s Andreou Forberger, forberger@unipa.cz, tel. 774 458 459.