Linky podpory

 

Informační linka k perinatální ztrátě pro zdravotnické a pečující profese

+420 228 224 063

Provozní doba

Linka je aktivní 5× týdně, 3 hodiny denně.

Pondělí: 9-12 h.
Úterý: 15-18 h.
Středa: 9-12 h.
Čtvrtek: 15-18 h.
Pátek: 15-18 h.

 

V pomáhající profesi se můžete dostat do náročné situace, která je spojena s těžkými prožitky a kterou je obtížné zvládnout jen vlastními silami. Na krizových linkách vás vyslechnou interventi, kteří pomohou prožitky dobře zpracovat, případně vás nasměrují na další adekvátní podporu. Využití krizové pomoci je přirozenou součástí dobré péče o sebe v profesích, kde zacházíme s lidskými příběhy, vztahy a náročnými životními situacemi. Těžké věci, které se týkají našich klientů a pacientů, se týkají také nás samotných.

Obrátit se můžete například na tyto linky:

 

Linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví

Účelem linky kolegiální podpory je poskytnout pracovníkům ve zdravotnictví bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor, základní doporučení, pokud jde o zvládnutí jejich stresového zatížení, obav, frustrace, emocí, naplnění základních potřeb. Velkou výhodou telefonické formy poskytované služby je její okamžitá dostupnost i v době, kdy je pracovník právě na svém pracovišti a má jen krátký časový prostor s někým v klidu hovořit. 

Cílová skupina: zdravotníci

Telefonní číslo linky: 530 331 122, 530 331 131

 

Pražská linka důvěry

Pražská linka důvěry poskytuje volajícím nonstop telefonickou krizovou pomoc a základní poradenství. Služba je nabízena všem klientům, kteří se ocitli v náročné životní situaci – nezávisle na místě pobytu, věku, pohlaví či řešené problematice. Jediným omezením je schopnost dorozumět se v češtině. Pracoviště nabízí klientům anonymitu (nemusí sdělovat své jméno, ani místo pobytu). Hovory nejsou nahrávány, nezobrazuje se číslo volajícího.

Cílová skupina: lidé v krizi, zdravotníci, odborníci

Telefonní číslo linky: 222 580 697 (non-stop)

 

SOS centrum Diakonie

SOS centrum Diakonie ČCE – SKP v Praze poskytuje krizovou intervenci, odbornou pomoc, podporu a informace lidem v obtížné či krizové životní situaci a pomáhá jim obdobným situacím předcházet.

Cílová skupina: lidé v krizi (od 11 let)

Tel. číslo: 800 567 567 (každý den v čase 9-20h), 777 734 173, 222 514 040, 608 004 444

 

ČAPLD – Česká asociace pracovníků linek důvěry

Aktualizovaná databáze akreditovaných pracovišť z oblasti telefonické krizové pomoci. Vyhledávání s možností uplatňování filtrů dle regionu, formy kontaktu či zaměření.