Literatura pro správnou sebepéči

Literatura, která nás inspirovala k vytvoření našich Doporučení pro správnou sebepéči:
 
  1. Kopřiva, Karel: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál 2011

  2. Úlehla, Ivan: Umění pomáhat. Praha: SLON 1999

  3. Honzák, Radkin: Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Praha: Vyšehrad 2013

  4. Křivohlavý, Jaro: Jak neztratit nadšení. Praha: Grada Publ. 1998

  5. Paulík, Karel: Psychologie lidské odolnosti. Grada Publ. 2010

  6. Hawkins, Peter; Robin Shohet, Robin: Supervize v pomáhajících profesích. Portál 2004

  7. Schmidbauer, Wolfgang: Syndrom pomocníka. Portál 2008

  8. Gugenbühl-Craig, Adolf: Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Portál 2007