Multioborová podpůrná online skupina pro zdravotníky a pomáhající profese pracující s perinatální ztrátou 17.5. /14.6. / 13.9. / 18.10. / 8.11.2022

Podpůrná on-line skupina Týmu perinatální ztráty

Milé kolegyně a kolegové,
zveme Vás online podpůrnou skupinu pro profesionály a profesionálky, které či kteří se podílejí na perinatální paliativní péči.
Můžete se přihlásit jednorázově, pokud byste chtěli jen nahlédnout, nebo se účastnit opakovaně.
Ve skupině se setkáte s lidmi z různých oborů, sdílí se tu zkušenosti v klientské práci a zároveň je to prostor vzájemné podpory.

Cílem společného setkávání  ve skupině je vzájemná podpora, sdílení zkušeností, nástrojů a tipů na dobrou praxi.

Principy skupiny jsou zejména bezpečí, intimita, anonymita, kolegiální podpora a nehodnocení.

Jsme si vědomy omezení, které přináší on-line kontakt – nemůžeme zažít fyzickou blízkost a čaj si taky každý musí uvařit sám.  Zároveň ale můžeme nabídnout skupinu kolegyním a kolegům, kteří by se kvůli vzdálenosti nepotkali, nebo těm, pro které není fyzické setkávání dostupné z jiných důvodů.

Naším cílem je vytvořit bezpečné prostředí, kde bude mít svoje místo mluvení i ticho, smích i pláč, vaše zkušenosti, podpora i ocenění. Věříme, že podobné zážitky nám, lidem v pomáhajících profesích, umožňují doplnit zdroje a odložit, co nás tíží. Moc bychom si přály, abyste ze skupiny odcházeli s pocitem, že jsou vaše hlasy slyšet a že v tom nejste sami.

 

Jak to bude probíhat:

  • Skupinu budeme svolávat 5 x ročně a setkání bude trvat  2 hodiny (18:00 – 20:00)
  • Skupina je otevřená, účastníci se mohou střídat, na každé sezení je potřeba se přihlásit
  • Ve skupině bude maximálně 15 účastníků (minimální počet je 7)
  • Budeme rádi, pokud do skupiny přinesete svoji kazuistiku, ale není to nutné
  • Budeme se potkávat na platformě Zoom
  • Vítáni jsou účastníci, kteří již s profesní podporou mají zkušenosti, ale i ti, kteří zatím neměli možnost ji zažít

Termíny, pokaždé 18:00-20:00:

Moc se na vás těšíme!

Cena: Díky grantové podpoře můžeme skupinu nabízet na dotovanou cenu Kč 200,- za jedno setkání.

Podrobnější instrukce k účasti dostanete po vyplnění přihlášky a zaplacení příspěvku. Prosím nenechávejte to na poslední chvíli, ať vám stihneme informace poslat včas.

Pokud potřebujete více informací, pište na hajkova@unipa.cz.

Přednášející / Lektor(ka): Skupinou vás budou provázet supervizorka a krizová interventka Petra Michalová a psychoterapeutka Kateřina Hájková Klíčová, členky Týmu perinatální ztráty UNIPA.

Organizátor: UNIPA (Unie porodních asistentek)
https://www.unipa.cz/