Tipy pro sebepéči

1.
Vnímejte své základní potřeby a včas je naplňujte

Dostatečně spěte, pijte, dobře a kvalitně jezte, dávejte si pauzy, často se protahujte, věnujte se pohybu a činnostem, které vám dělají radost.

2.
Plánujte a efektivně využívejte svůj čas

Při plánování svých aktivit věnujte dostatek prostoru sami sobě, svým blízkým i svým koníčkům.

3.
Buďte občas off-line

Dopřejte si chvíle bez internetu, mobilu a různých online aplikací. Na chvíli vypněte a užijte si čas bez pocitu povinnosti být "on-line".

4.
Odpočívejte a nabírejte síly tím, co máte rádi

Udržujte balanc mezi svými potřebami a prací. Neexistuje univerzální recept pro nabírání sil. Někomu fungují procházky v přírodě, jiným zase relaxace, hudba, četba, cvičení či spánek.

5.
Buďte vlídní sami k sobě

Nepodceňujte se a mějte pochopení pro své slabosti. Je přirozené mít občas v těžkých chvílích pocit bezmoci.

6.
Naslouchejte sami sobě a zkoumejte techniky sebepodpory

Poznejte, co vám pomáhá, co vás baví, kdo nebo co vás dokáže podpořit a udělá vám radost.

7.
O svých potřebách a emocích mluvte

Nebojte se mluvit o svých pocitech a říkejte si o pomoc, podporu. Požádejte o pauzu, pokud cítíte, že ji potřebujete.

8.
Buďte asertivní

Nastavte si vlastní hranice a naučte se říkat NE neoprávněným požadavkům.

9.
Vzdělávejte se

Buďte zvídaví a otevření novým věcem. Nepropadněte stereotypu v odborné rovině své práce.