UNIPA startuje projekt na podporu rodin, které prošly ztrátou dítěte v období kolem porodu

Listopad 2019

Cest k naplnění je několik. Od detabuizace tématu smrti po návrhy na změnu legislativy a zaběhlých praxí různých profesí.

V Unii porodních asistentek jsme díky podpoře ESF (Evropský sociální fond) a MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) v rámci Výzvy 083 začali prozkoumávat další z možných řešení. Je jím síťování odborníků a odbornic, kteří v pravý čas, v potřebné míře a s respektem pomohou rodinám se se ztrátou vyrovnat.

Představujeme si síť, která nabídne:

Díky lidem a organizacím, kteří se o tyto rodiny starají, víme, jak je tato péče potřebná a zároveň obtížná, a také to, jaké jsou možnosti vedoucí k jejímu zlepšování. Svou vlastní optikou chápeme, jak může pomoci porodník, pediatr, terapeut, porodní asistentka, duchovní, záchranář…

A ve svých hlavách máme taky spoustu odpovědí na otázky: Proč se věnovat rozvoji tohoto tématu? A také: Proč ho má řešit právě Unie porodních asistentek?. Cítíme to tak, protože:

Síť ale nemusí být správné řešení

Podpora MPSV se opírá o metodiku Human Centered Designu (HCD). To ve zkratce znamená, že budeme mít možnost poznat a pojmenovat reálné potřeby, obavy a touhy rodin. A stejně tak přistupovat s respektem ke znalostem, zkušenostem a potřebám profesí, které mají k těmto rodinám blízko.

A jakkoli to teď vypadá tak, že právě podpora síťování je to nejužitečnější, co můžeme udělat, až detailnější pochopení kontextu nám dá jistotu. Anebo nás nasměruje v naší práci jinam.

Chcete být u toho s námi?

Můžete:

Své zapojení můžete probrat s Andreou Forberger, forberger@unipa.cz, tel. 774 458 459.

Počítejte, že se potkáte s našimi hodnotami

Ať už nás budete sledovat nebo podporovat, ať budete aktivní nebo pasivní, počítejte s tím, že nám jde o:

OTEVŘENOST

S otevřeností přistupujeme k informacím, se kterými pracujeme: vše, co víme, nebo se dozvíme, považujeme za know-how, které budeme otevřeně s účastníky projektu diskutovat a společně zpracovávat (výjimkou jsou citlivé informace, které získáme o rodinách, jež prošly ztrátou). Otevřeně přistupujeme k potřebám: jsme pravdiví vůči rodinám i sobě samým.

AUTONOMII

Podporujeme vědomé rozhodování jak rodičů/rodin, tak všech poskytovatelů podpory. Věříme, že vede k samostatnosti, nezávislosti a schopnosti převzít odpovědnost.

RESPEKT

Projevujeme respekt k potřebám jednotlivců, ke všem odbornostem, k síti.

ODBORNOST

Naše práce je založená v maximální možné míře na evidence based přístupu.

SOULAD/HARMONII

Máme společný cíl a konstruktivně hledáme cesty, které spojují naše individuální cíle.