Workshop na vysokých školách

V rámci projektu Začít znovu nabízíme všem katedrám porodní asistence na českých univerzitách přednášku o tématu perinatální ztráty. Chceme edukovat studentky porodní asistence jako zdravotnické odborníky a budoucí průvodkyně žen ve složité situaci při ztrátě dítěte.

Náš návrh přednášky je unikátní tím, že na půdu školy přivedeme nejen odborníka, ale pozveme i ženu, která perinatální ztrátou prošla. Rádi bychom studentkám předali nejen konkrétní informace z praxe od lékaře, porodní asistentky či psycholožky, ale také zážitky a zkušenosti přímo od ženy, která tuto nepředstavitelnou událost sama prožila.

K lekci jsme vytvořili specifický učební materiál primárně určený pro studentky porodní asistence. Tento materiál je dobře využitelný i v následné praxi. Jedná se o tři karty, kdy se každá věnuje jinému tématu. První je o tom, co v situaci perinatální ztráty zažívá pečující zdravotník. Druhá se zaměřuje na to, co prožívá žena a její rodina. Třetí by měla být souhrnem informací, jak poskytnout profesní oporu sobě a zároveň doporučit možnosti opory i ženě a její rodině.

 

Kontaktní osoba pro workshop

Pokud máte o přednášku na vaší škole zájem, neváhejte se obrátit na koordinátorku studentské sekce Terezu Janečkovou (e-mail: janeckova@unipa.cz).

 

Potřebujete si o tomto tématu promluvit s expertem z praxe? Kontaktujte nás, rádi vás propojíme.