Jak vznikl Sociální průvodce Plzeňského kraje

Sociální průvodce Plzeňského krajePlzeňský kraj vydal v roce 2019 brožuru, která souhrnně podává informace o tom, jak postupovat při jednání s úřady při perinatální ztrátě, co si kde zařídit, na koho se obrátit apod. Pro využívání brožury byli proškoleni sociální pracovníci i úředníci. V návaznosti na zkušenost z Plzeňského kraje připravují i další kraje vydání obdobného materiálu.

 

Vznik brožury

S myšlenkou brožury přišla Tereza Roučková, sociální pracovnice, která sama prošla  ztrátou dítěte. „Chtěli jsme rodičům ukázat, že v tom nejsou sami. Jsou zde konkrétní údaje pro Plzeň, systém pracovníků, kteří se rodinám mohou věnovat od krizových interventů až po psychologa,“ dodává Tereza Roučková.

Pro svůj nápad získala podporu na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje, jehož pracovníci pomohli texty připravit. Zapojili se i další odborníci především z Fakultní nemocnice Plzeň a Úřadu práce ČR.  Na celkové podobě brožury se významně podíleli i rodiče s osobní zkušeností s perinatální ztrátou.

 Očekávání narození dítěte obvykle bývá radostnou událostí v životě člověka. Bohužel se radost může změnit ve velkou bolest v situaci, kdy se dítě narodí mrtvé nebo zemře při porodu. Plzeňský kraj vnímá, že se pro rodiče jedná o mimořádně náročnou životní situaci. Proto přistoupil ke zpracování stručného a zároveň výstižného sociálního průvodce, který rodičům nebo jejich blízkým poskytne potřebné informace, přehledy a odkazy, které jim mohou pomoci v prvních dnech a týdnech po nešťastné události,“ vysvětluje Filip Zapletal, vedoucí Odboru sociálních věcí krajského úřadu.

 

Zaškolení úředníků a sociálních pracovníků v kraji

V prosinci 2019 se konalo setkání k vydané brožuře „Sociální průvodce pro rodiče po ztrátě dítěte“. Setkání bylo určeno sociálním pracovníkům obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným obecním úřadem, pracovníkům úřadů práce a pracovníkům matrik, v jejichž územním obvodu se nachází porodnice.

Setkání mělo za cíl informovat úředníky a sociální pracovníky o možnostech, které mají k dispozici pro rodiny procházející perinatální ztrátou. Dozvěděli se, jak vhodně komunikovat, jak jednat s klienty v této životní situaci a jakou pomoc je možné nabídnout.

O zkušenosti se podělila Mgr. Kateřina Ratislavová Ph.D., která představila Plzeňskou zastávku z. s. – poradnu pro pozůstalé, kde se věnuje problematice perinatální ztráty. Dále Mgr. Pavla Faboková, zdravotně – sociální pracovnice z Psychiatrické kliniky FN Plzeň a Mgr. Pavla Vitingerová, která promluvila  o vlastní zkušenosti jako zasažená maminka.

  

Distribuce brožury

Sociální průvodce byl distribuován do porodnic v Plzeňském kraji, na obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem, na úřady městských obvodů a na úřady práce v Plzeňském kraji.

Brožura není veřejně k dispozici. Má být využívána cíleně pro rodiny po ztrátě dítěte v období kolem porodu. Úředníci, sociální pracovníci a krizoví interventi mohou brožuru předat rodičům, které tato těžká životní situace potká.

O brožuru už projevily zájem další kraje, například Ústecký, Středočeský nebo Jihočeský. Některé z nich připraví rovněž její vydání. Pokud byste měli zájem využít brožuru a zkušenosti z Plzeňského kraje, oslovte, prosím, pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje na tel. 377 195 164.

 

Zdroje:

http://www.plzensky-kraj.cz/socialni-pruvodce

http://www.plzensky-kraj.cz/clanek/nova-brozura-poradi-rodicum-v-tezke-zivotni-situaci

https://plzen.rozhlas.cz/smrt-ditete-je-nejhorsi-okamzik-v-zivote-rodicu-kraj-vydal-prirucku-ktera-aspon-8099847