Přehled dobré praxe při poskytování perinatální paliativní péče

Tým perinatální ztráty pro vás připravil materiál s názvem: Přehled dobré praxe při poskytování perinatální paliativní péče, který je volně k dispozici ke stažení a vlastní práci.
Přehled dobré praxe může sloužit zejména k inspiraci nebo k základnímu posouzení vlastní praxe – stačí porovnat uvedená opatření s běžným postupem na vašem pracovišti a podívat se, zda tu nenajdete některé nápady nebo postupy, které by váš tým mohl při své práci využít.

Přehled je inspirován praxí na pracovištích různé velikosti a specializace a vůbec si nečiní nárok na úplnost. Jsme si vědomi toho, že týmy různých velikostí a specializací mají velmi rozdílné zdroje a možnosti (od perinatologických center fakultních nemocnic až po malá oddělení v lokálních nemocnicích). Práce s přehledem dobré praxe slouží především k tomu, abyste si mohli vybrat, která z doporučení nebo opatření by mohla pomoci poskytovat lepší péči nebo lépe se postarat o sebe.

Přehled zahrnuje zejména aspekty psychosociální péče a podpory ženy, rodičovského páru nebo celé rodiny a zdrojů a profesních opor zdravotníků. Vycházíme z principu “family centered care”, péče zaměřené na celou rodinu, mnohá doporučení je tedy vhodné ověřit u ženy/rodiny a plánovat péči i s využitím uvedených opatření v souladu s jejich přáním.

Souhrn opatření dobré praxe v ČR i zahraničí. K inspiraci nebo základnímu posouzení vlastní praxe (pdf)